osloskinlab_0619_9782_1920x1080.jpg

Štúdie a výsledky

Určite ste si už položili otázku. Funguje to? Presvedčte sa a prečítajte si niektoré z publikovaných štúdií o kolagénových peptidoch. A urobte si obrázok sami...

Všetky realizované štúdie boli dvojito zaslepené, takzvane randomizované a placebom kontrolované. Čo to znamená? Účastníci boli náhodne rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina dostávala prípravok s účinnou látkou, druhá len placebo. V tomto prípade teda totožne vyzerajúci prášok, avšak bez účinnej látky. O tom, ktorá skupina dostala akú látku, nevedeli nielen účastníci štúdie, ale ani tí, ktorí zaisťovali meranie. Samotné meranie potom vykonávali prístroje, a tým sa vylúčila i možnosť subjektívneho skreslenia.

Priemerné zmenšenie hĺbky vrások až o 20,1 %

Do tejto štúdie sa zapojilo 114 žien vo veku od 45 do 65 rokov. Účastníčky potom každý deň v období 8 týždňov dostávali buď 2,5 gramu prípravku Verisol®, alebo placebo. Ešte pred zahájením štúdie podstúpili všetky ženy meranie pokožky, respektíve hĺbky vrások. Prvé pozitívne výsledky zaznamenala skupina, ktorá užívala kolagénové peptidy, už po 4 týždňoch. Hĺbka vrások okolo očí sa zmenšila v priemere o 7,2 %. Po 8 týždňoch bol výsledok ešte lepší. Prístroje namerali zmenšenie hĺbky v priemere o 20,1 %. U jednej z účastníčok štúdie dokonca došlo k zmenšeniu hĺbky vrások o 49,9 %. Pred začiatkom štúdie a po jej skončení realizovali odborníci u žien aj biopsiu. Aj tieto výsledky boli pozitívne – kvalita, pružnosť a vzhľad pokožky boli veľmi dobré.

forefter.png

View the study on our collagen peptides’ effect on wrinkles by E. Proksch, M. Schunck, V. Zague, D. Segger, J. Degwert and S. Oesser in Skin Pharmacol Physiol (2014;27(3):113-9).

Zvýšená pružnosť

Do ďalšej štúdie sa zapojilo 69 zdravých žien vo veku od 35 do 55 rokov. U všetkých došlo k meraniu elasticity pokožky pred i po skončení štúdie. A výsledky? Skupina, ktorá každý deň užívala 2,5 gramu kolagénu, preukázala po 8 týždňoch pravidelného užívania významné zlepšenie pružnosti pokožky v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo.

View the study on our collagen peptides’ effect on skin elasticity by E. Proksch, D. Segger, J. Degwert, M. Schunck, V. Zague and S. Oesser in Skin Pharmacol Physiol (2014;27(1):47-55).

Menej celulitídy

Do tejto štúdie, ktorá prebiehala 6 mesiacov, sa zapojilo 105 zdravých žien vo veku 24 až 50 rokov, ktoré trápila celulitída stredného stupňa. Po 6 mesiacoch bol v skupine, ktorá užívala kolagén, stupeň celulitídy nižší a pokožka u nich bola – v porovnaní s kontrolnou skupinou – pevnejšia.

View the study on our collagen peptides’ effect on cellulite by M. Schunck, V. Zague, S. Oesser and E. Proksch. J in Med Food2(015 18(12):1340-8).